SFS medlemsmöte

SFS medlemsmöte 27-28 februari 2014. Ola Lopatynska från organisationen Unga Ukrainare i Sverige berättade om studentrörelsen i Ukraina med koppling till större historiska händelser och Euromaidan. Hon berättade även om det solidaritetsarbete som bedrivs av ukrainska studenter i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>