SFS medlemsmöte

SFS medlemsmöte 27-28 februari 2014. Ola Lopatynska från organisationen Unga Ukrainare i Sverige berättade om studentrörelsen i Ukraina med koppling till större historiska händelser och Euromaidan. Hon berättade även om det solidaritetsarbete som bedrivs av ukrainska studenter i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *