Möte med Andriy Bashtovyi från Hromadske.tv

2014-05-28 arrangerade Unga Ukrainare i Sverige ett möte med en av journalisterna och grundarna av Hromadske.tv. Hromadske.tv är en ukrainsk Internet TV-station som aktivt har upplyst alla händelser av Euromaidan under hela dess existens. Cirka 35 personer närvarade vid mötet. Andriy delade med sig av sina erfarenheter och åsikter gällande situationen i Ukraina, presidentvalet, ukrainska medier med mera. Han talade också om Hromadske.tv och dess ansträngningar för att även i framtiden kunna ge en lika tydlig och objektiv bild av situationen i Ukraina för alla sina tittare världen runt. Andriy har också beskrivit innovativa sätt Hromadske.tv finansierar sitt nätverkets verksamhet på, bland annat genom crowd-funding. Vi var glada över att få träffa honom och hoppas på ett samarbete med hromadske.tv inom närmaste framtiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *