Babylon’13 filmvisning samt möte med regissören Yulia Gontaruk

2014-06-11 arrangerade Unga Ukrainare i Sverige i samarbete med den Amerikanska ambassaden i Sverige en visning av dokumentären ”Heavenly hundred” samt möte med regisörren Yulia Gontaruk från filmgruppen Babylon’13. Gruppen består av flertal unga ukrainska oberoende filmproducenter. Syftet med deras filmer är att återspegla de dramatiska händelsena, vilka ägde rum under den ukrainska revolutionen sedan hösten 2013. Babylon’13 fortsätter sin verksamhet även i dagsläget och fokuserar på de oroligheterna som fortfarande pågår i östra delar av landet och Krim. Av de många Babylon’13:s dokumentärer visades filmen ”Heavenly Hundred” just för att den återspeglar den mest dramatiska perioden av revolutionen i slutet av februari.

Evenemanget ägde rum på Medelhavsmuseet i Stockholm. Syftet bakom evenemanget var att belysa händelserna, vilka ägde rum i Kyiv under Euromaidan för allmänheten.
Bland gästerna fanns det representanter från olika organisationer, bl.a. Svenska Institutet, SIDA, Miljöpartiet, Centralpartiet, Moderaterna, Global Payground, Ukrainska Kvinnounionen i Skandinavien, Kristdemokratisk Internationell Center, Ukrainsk diaspora i Norge med mera. Bland andra deltagarna närvarade även representanter från olika ambassader samt den svenska riksdagen:
Jacek Sladewski, chef för den politisk-ekonomiska avdelningen, Polsk ambassad
Eitvydas Bajarunas, ambassadör, Litauens ambassad
Mark Francis Brzezinski, Förenta staternas ambassad
Göran Petersson, riksdagsledamot/Försvarsdepartementet

Kvällen inleddes med ett tal från Ola Lopatynska som introducerade Babylon’13 och presenterade Yulia Gontaruk. Ordet gick vidare till Yulia som berättade om bakgrunden till sitt engagemang i Babylon’13, filmen i sig, samt den nya förändrade Ukraina. Efter visningen av dokumentären hölldes en tyst minut i minne för dem som gick bort under Maidanrevolutionen. Ordförande för Unga Ukrainare i Sverige Oksana Boichuk har hållt ett tal om de positiva förhoppningar för Ukrainas framtid och de demokratiska förändringarna som hade skett. Hon har även pratat om Unga Ukrainarnas roll i det mångkulturella Sverige där organisationen försöker att fungera som en länk mellan Ukraina och Sverige.

Kvällen avslutades med Mark Brzezinskis tal om det stödet USA har visat det Ukrainska folket och den nya tillfälliga regeringen. Mark tog även upp vikten av samarbetet mellan USA:s ambassad och den ukrainska diasporan i Sverige. Unga Ukrainare i Sverige vill tacka Yulia och den Amerikanska ambassaden för ett gott samarbete och hoppas på den fortsatta samarbetet i framtiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *