Diskussionen om det historiska minnet: Mission Siberia

2014-11-13 deltog medlemmarna av Unga Ukrainare i Sverige i diskussionen om det historiska minnet och minnet av totalitära regimens offer, som anordnades av Litauens ambassad i Sverige och ägde rum i den officiella residensen av ambassadören Eitvydas Bajarunas. Under kvällen hade vi möjlighet att träffa företrädare för ungdomsorganisation av litauer i Sverige, samt deltagarna i projektet “Mission Siberia’14”, vilka delade sina erfarenheter om den senaste expeditionen. Projektet MISIJA SIBIRAS anordnas varje år och syftar till att främja det historiska minnet och patriotism bland litauiska ungdomar. Tolv expeditioner har anordnats sedan 2005 till Ryssland, Kazakstan och Tadzjikistan, dit litauerna deporterades på 1940-talet.
Vi var också mycket glada över att lära känna Blue/Yellow initiativet av litauerna runt om i världen, som syftar till att stödja Ukraina i den pågående krissituationen.