Grundandet av det offentliga rådet vid Ukrainska ambassaden i Sverige

Den 14 februari 2015 deltog Unga Ukrainare i Sverige i grundandet av det offentliga rådet vid Ukrainska ambassaden i Sverige. Under mötet närvarade cirka 20 representanter från 8 stycken ukrainska ideella organisationer. Projektet om bildandet av rådet diskuterades och ett eventuell stadgar togs upp. Nästa möte planeras att äga rum under april månad där även ett redigerad och förbättrad stadgar kommer att presenteras och beslutas. Vi på Unga Ukrainare i Sverige vill passa på och uppmana er alla till att delta i projektet om intresset finns.