Storybar #3

Fredagen den 22 januari anordnades Friday Storybar #3. Den första föreläsningen gjordes av Ilona Pouna – regionchef för Central- och Östeuropa på SWIFT. Ilona berättade om SWIFTs struktur och om finansiella transaktioner mellan banker och finansiella institutioner i hela världen.
Den andra föreläsningen gjordes av Tymofiy Lukinov – doktorand inom kondenserade materiens teori på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tymofiy Lukinov gick igenom universums utveckling från Big Bang till nuvarande tid och berättade om den nyaste studien om universums framtid och dess oundvikliga slut.

Tack så jätte mycket till alla er som kunde komma. Hoppas att det har varit givande för er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *