Om oss

Vi, Unga Ukrainare i Sverige, är en ideell förening som bildades hösten 2013 i Stockholm. Vår verksamhet syftar till att representera unga ukrainarnas intressen i Sverige samt agera som en länk mellan Sverige och Ukraina. Vi följer upp utvecklingen i Ukraina vilket också speglas i vår verksamhet och våra evenemang. Dessutom har vi till uppgift att sprida informationen om Ukrainas kultur, traditioner och historia i Sverige. Vi strävar också efter att förena ukrainare som befinner sig inom den svenska gränsen.

Medlemmar
Vi i styrelsen kan inte fungera utan våra medlemmar. Alla medlemmar kan medverka och påverka vår verksamhet. Just nu har vi ungefär 40 medlemmar. Det gemensamma för oss är att vi använder språk och metoder vilket gör att alla våra medlemmar vågar och vill ta plats i organisationen. Vår målsättning är att visa för alla att det är möjligt att tillsammans skapa en förändring och uppnå en förbättring.

Förbundet Vi Unga
Unga Ukrainare i Sverige ingår i förbundet Vi Unga och tillhör Stockholms distriktet. Vi Unga är Sveriges bästa barn- och ungdomsorganisation. Distriktens roll är att stötta föreningen och att skapa verksamhet i sitt distrikt. På så sätt har vi möjlighet att ta del av bland annat utbildningar, nationella träffar, ekonomi och stöd i lednigen av distriktet. Vi samarbetar även med Vi Ungas moderorganisation Studieförbundet Vuxenskolan där vi har möjlighet att utveckla våra respektive verksamheter.

Demokrati
I Unga Ukrainare i Sverige blir demokratin roligt eftersom vi själva är delaktiga i den, formar den och utvecklar den. Detta ger kunskap, intresse och mod att påverka även i samhället i övrigt. Vi tycker det är viktigt att varje individ får vara sig själv och inte sorteras in enligt färdiga mallar. Unga Ukrainare i Sverige står för jämlikhet och för att bryta stereotyper kring t.ex kön, bakgrund och ålder genom att arbeta med normkritiskt förhållningssätt. Tillsammans utvecklar vi demokratin. Vår verksamhet är demokratisk och fungerar som ett verktyg för att kunna förverkliga drömar och ideer. Vi vill stimulera till ett samhällsengagemang i ett religiöst obundet och ett partipolitiskt obundet sammanhang.

Gemenskap
I Unga Ukrainare i Sverige respekterar vi varandras olikheter och skapar själva en god gemenskap. Genom samarbete når vi framgångar som inte varit möjliga på egen hand. Det viktiga är att vi är delaktiga, inte att vi presterar fina resultat. Vi som är unga vill påverka och ta ansvar i samhället, samt växa i varandra och oss själva genom att göra just detta.

Styrelsen
Läs mer om styrelsen här.