Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen består av nio drivande individer vars uppgifter kan sammanfattas i dessa tre ord: bereda, verkställa och förvalta. Alla i styrelsen har ukrainsk ursprung, vissa har bott i Sverige under en längre tid medan andra under kortare tid i samband med studier. Var och en kommer från olika  delar av Ukraina samt olika yrkesområden bland annat programmerare, forskare, lärare, ekonomer, journalister med mera.

Styrelsens uppgifter:
– se till att föreningen fungerar och utvecklas
– planera, leda och samordna föreningens arbete
– fördela arbetet och ansvaret inom föreningen
– sköta administrativa uppgifter
– kalla till möten
– ansvara för ekonomin i föreningen
– rekrytera nya medlemmar

Inom styrelsen har vi olika ansvarsområden och uppdrag. Om du vill kontakta någon specifik inom styrelsen kan du välja det i formuläret.

Max

Maksym Girnyk

Ordförande

 

Alina Zubkovych

Vice ordförande

Oleksandr Panko

Kassör och ekonomiansvarig

 Ivan Sivakov

IT och web-ansvarig

 

Glib Skvortsov

Kulturansvarig

Karina Shyrokykh

Kommunikatör

 

Olessia Verhun

Medlemansvarig